EN   RU   LV     
LATVIJAS KRIEVU SAVIENīBA  
Pašvaldību vēlēšanas  
Eiropas Parlaments  
  Partneri un saites

Meklēšana un abonēšana  
Humors  

Sākumlapa > Kontakti > Mums raksta

Kontakti
Mums raksta

A.dog. Saiemas deputāts!

Jums raksta Leonīds Deineko ar mērķi izskaidrot savu viedokli par 2004. gada
20. maija grozījumiem likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav
Latvijas vai citas valsts pilsonības”, kuras stājas spēkā 2004.gada 18.
jūnijā, un tā sekam, kā arī par 10. martā plānotiem grozījumiem „Reģistra
likuma” 11. pantā, t.i., tā likvidācija.
Mums ir ļoti īpašā ģimene, jo māte Irīna Deineko ir nepilsone (patreiz ir
naturalizācijas procesā un sekmīgi nokārtojusi valsts valodas, vēstures un
satversmes zināšanas), tēvs Krievijas pilsonis, es Latvijas Republikas
pilsonis, bet brālis Dmitrijs Deineko, kurš piedzima 2004.gada 31.augustā
Rīgā, 6 mēnešus nevar iegūt personas kodu. Mūsu ģimenē valda sašutums par
esošu situāciju un mēs nekāda gadījumā nepieļausim, lai Dmitrijam liktu
pieņemt Krievijas pilsonību, jo tas ir pretstatā mūsu un bērna interesēm.
Likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas
valsts pilsonības” dēļ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde(PMLP) atsākas
bērnu reģistrēt par Latvijas Republikas pilsoni vai nepilsoni. Viens no
galvenajiem argumentiem ir tas, kā bērnam jābūt kādas valsts pilsonim un ka
nepilsoņa status ir „zemāks” par pilsoņa statusu. Bet PMLP aizmirst
par „Pilsonības likuma” 3.1 pantu, kas nosaka, ka bezvalstnieku vai nepilsoņu
bērns, kurs ir dzimis pēc 1991. gada 21.augusta automātiski iegūst Latvijas
pilsonību un PMLP „rūpes” par bērna tiesībām ir liekulība.
Šādā situācija mūsu ģimeni neapmierina un mēs jau esam sākuši meklēt patiesību
tiesā. Mūsuprāt, bērna interesēm atbilstošāk ir Latvijas pilsonības iegūšana,
jo tieši ar šo valsti bērnam ir ciešāka saite, un pilsonība ir saistīta arī ar
noteiktu pienākumu pildīšanu.
Ceru, ka Jūsu viedoklis ir līdzīgs manam un Jūs darbosieties Latvijas valsts
labā un visu Latvijas bērnu labā un nekādā gadījuma nepieļausiet likuma normas
izslēgšanu no „Reģistra likuma” un pilnveidosiet likumdošanu, lai Latvijā
dzimušiem bērniem, kuri paliek šeit uz pastāvīgu dzīvi nākotnē līdzīgu
problēmu nebūtu.
Labdien, Ausma, Valērij, Andrej, Vladimir, Boriss, Valdi, Nikolaj, Arti, Jakov, Juri, Viestur, Andri!

 

Vēlos personīgi savā vārdā izteikt atbalstu Jūsu rīcībai, atturoties balsojumā par Satversmes grozījumiem 2.lasījumā.

 

Domāju, ka maniem vārdiem pievienosies daudzi, kuru cilvēktiesības šeit ir aizskartas, taču ne visiem viņiem ir iespējams rakstiski apliecināt savu attieksmi. Man ir pārliecība, ka Latvijas sabiedrība nav tik homofoba, kā tas pašlaik tiek pasniegts. Man un maniem domubiedriem vienkārši negribētos, lai Jums šķiet, ka aiz Jums (pat ja balsots nevis savas, bet politiskās pārliecības dēļ) neviens nestāv un Jūsu rīcību nenovērtē. Jūsu un to 3 drosmīgo JL deputātu nostāju ņem vērā  ievērojama sabiedrības daļa, kas vienu vai otru iemeslu dēļ ir klusējusi, klusē un, iespējams, klusēs. Atzīsim, ka atzīt savu homoseksualitāti nav tas pats, kas paust kādu, piemēram, politisku uzskatu. Tomēr es ceru, ka tuvākā vai tālākā nākotnē būs aizvien vairāk tādu, kas spēs pārkāpt pāri bailēm neievērot vispārpieņemtās sabiedrības normas.

 

Tas viss ir gana ironiski, ņemot vērā to, ka tieši šajā periodā Dienvidāfrikas Republikas Konstitucionālā tiesa nospriež, ka valsts likumi par laulībām ir nekonstucionāli, jo tie definē laulību kā "savienību starp vīrieti un sievieti" un uzdod Parlamentam tos mainīt un definēt laulību kā "savienību starp divām personām". Izrādās, Āfrika demokrātijas ziņā šo to var pamācīt Latvijas politiķiem.. Pielikumā informācija no BBC mājas lapas.

 

Vēlreiz paldies par Jūsu rīcību.

Vēlos aicināt, lai 3.lasījumā Jūs sekotu 3 drosmīgo deputātu piemēram un balsotu pret, tādejādi parādot tautas vēlēta deputāta attieksmi pret bezjēdzīgu valsts galvenā likuma grozīšanu, kas sevī ietver arī nodokļu maksātāju naudas bezjēdzīgu izšķiešanu un laika resursu atņemšanu citu - daudz būtiskāku normatīvo aktu sakārtošanai.

 

 

 

Ar cieņu un vēlot veixmi darbos,

Vita Brakovska, 26 gadi

 

[mana nodarbošanās saistīta ar Eiropas līmeņa inovāciju projekta ieviešanu Latvijā]

 Apvienība

Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā līdzpriekšsēdētājam Jakovam Plineram

Rūpniecības 9. Rīga

God. Plinera k-gs!

Nevienam nav noslēpums, ka mūsu valsts ieņem pirmo vietu Eiropā ieslodzīto skaitā uz 1000 cilvēkiem, kā arī Latvijā ir lielākais vidējais ieslodzījuma termiņš Eiropā. Ļoti (iela daļa no kopējā ieslodzīto skaita, aptuveni 40%, atrodas pirmstiesas apcietinājumā, kurš, neraugoties uz jauno kriminālprocesa likumu, diemžēl ir ilgstošs. Brīvības atņemšanai un personas izolēšanai no sabiedrības ilgākā laika posmā ir negatīvas sekas, kas atstāj psiholoģisku traumu uz indivīda psihi. Vēl lielākiem psiholoģiskiem satricinājumiem ir pakļautas personas, kuras tiek atbrīvotas, nonākot brīvībā, viņas šokē ātrais dzīves ritms, sociālā neaizsargātība, tas ir, dzīves vietas reģistrācijas problēmas, kā arī grūtības adaptēties sabiedrībā. Apkārtējo cilvēku, tai skaitā, visdažādāko ierēdņu negatīvā attieksme un nevēlēšanās izprast ieslodzīto un bijušo ieslodzīto problēmas, rada papildus sarežģījumus un psiholoģiska rakstura sekas.

Pretēji Eiropas valstu sabiedrības uzskatiem, mūsu valstī netiek pievērsta pienācīga uzmanība un netiek sniegta palīdzība tādos jautājumos ka ieslodzīto sociālo problēmu risināšana, izglītošana, radot Eiropas prasībām atbilstošus apstākļus, nodrošinot veselības aprūpi, kā arī intensīvi veicot ieslodzīto integrēšanu sabiedrībā. Tā rezultātā redzam personu degradāciju un noziedzības recidīvu, no kura nākas ciest tai pašai mūsu sabiedrībai. Pašreiz valsts cīnās ar sekām, nevis ar cēloņiem, jo ir piemirsta aksioma, ka persona pati par sevi, bez sociālās vides un tās ietekmes, nevar kļūt par likumpārkāpēju.

Nepietiekamais, pat trūcīgais, finansējums nedod iespēju pilnvērtīgi strādāt ar ieslodzītajiem, izglītot viņus, nodrošinot viņus ar nepieciešamo informāciju.

Pašreiz, tuvojoties 9. Saeimas vēlēšanām, mūsu Liepājas cietumā pastāvīgi uzturas aptuveni 200 ieslodzītie, no kuriem 70- 75 % ir balsstiesīgi Latvijas Republikas pilsoņi un piedalīsies vēlēšanās.

Apcietinātie dzīvi interesējas par partijām, to programmām, par viņu attieksmi pret apcietināto un ieslodzīto cilvēktiesību ievērošanu, kā arī interesējas par to, kādā veidā noritēs priekšvēlēšanu kampaņa. Ir izteiktas vēlmes par tikšanos ar partiju pārstāvjiem un deputātu kandidātiem. Turklāt tādas tikšanās pozitīvi ietekmētu apcietinātās personas, parādītu viņām, ka nav aizmirsti, atstumti un izslēgti no sabiedrības aprites. Krasi mainītos arī apcietināto tuvinieku, draugu un radu attieksme un nostāja, redzot šādu cilvēcisku attieksmi pret ieslodzīto. Jāņem vērā arī tas, ka aptuveni 30- 40% no apcietinātajām personām tiek atbrīvotas jau tiesas zālē un līdz viņi paņem atmiņas par valsts attieksmi pret viņiem, tad, kad atradās šeit.

Nedrīkst aizmirst, ka ne visi, kas atrodas apcietinājumā, ir degradēti un neizglītoti cilvēki, kurus tālākā valsts likumdevēja vienaldzīgā attieksme pret problēmām apcietinājuma un ieslodzījuma vietās var novest pie valsts politiskā un finansiālā bankrota, jo, pieļaujot iespēju, ja gadījumā pat tikai 300 - 500 apcietināto vai ieslodzīto vērstos ar prasībām Eiropas Cilvēktiesību tiesā, pamatojoties uz VCB un starptautisko organizāciju ziņojumiem, tas radītu gan materiālus zaudējumus valsts budžetā aptuveni 5-10 miljonu apmērā, gan arī politisku skandālu.

Ņemot vērā izklāstīto situācijas analīzi, vēlamies lūgt Jums palīdzību, savu iespēju robežās, piedalīties apcietināto personu sociālo problēmu risināšanā, izglītošanā un viņu integrācijā sabiedrībā. Lūdzam Jūs virzīt mūs pretim Eiropas likuma un sadzīves standartiem, jo pašreiz mūsu cietumam būtu nepieciešama intelektuāla palīdzība dažādu tikšanos un diskusiju organizācijā. Būtu ļoti vēlamas tikšanās ar deputātu kandidātiem un partijas pārstāvjiem. Nepieciešami arī informatīvie materiāli par partijas programmu un tās izpildes realizācijas pamatojumu.

Ļoti vēlams, ja Jūs rastu iespēju sniegt arī palīdzību materiāli - tehniskajā nodrošinājumā, kurš nepieciešams pilnvērtīgam darbam ar apcietinātajām personām.

Mēs būtu Jums ļoti pateicīgi, ja Jūs varētu dāvinājuma vai ziedojuma veidā piešķirt Liepājas cietuma sociālās rehabilitācijas daļai un bibliotēkai datoru, DVD-pleijeri, printeri un kseroksu, uzlabot arī mūsu kapelāna dienesta darbību, ziedojot tam televizoru, DVD-pleijeri, kā arī mūzikas instrumentus. Tāpat būtu ļoti pateicīgi   par   apģērba,   taksofona   karšu,   papīra,   burtnīcu   un   pildspalvu

ziedojumiem, jo apcietinājumā atrodas arī daudz maznodrošinātu un trūcīgu personu.

Jau iepriekš pateicoties un cerībā uz sadarbību!


Ar cieņu:

 

 

Cietuma priekšnieks

justīcijas pulkvedis          

E Riziks        

Valstī, kurā 38% iedzīvotāju izmanto krievu valodu kā ģimenes galveno valodu, nav darbību, kuras vēl vairāk sekmētu sabiedrības dezintegrāciju, kā nepārtraukti mēģinājumi likvidēt skolēnu izglītību krievu valodā, kura eksistē jau desmitiem, ja ne sim... lasīt tālāk >>


šo vārdu nezin ASV Valsts Departamentā, jo sagatavodami Sergejam Lavrovam dāvanu no Hilarijas Klintones, viņi nepareizi pārtulkoja angļu «reset» kā «pārslodze»... lasīt tālāk >> (18) (Izlasīja: 68295)Sākumlapa  Mājas lapas karte Meklēšana un abonēšana Izdrukāt Nosūtīt vēstuli
  
Top.LV
Rambler's Top100