Galvenā lapa  -  Mūsu deputāts  -  Eiropas Parlamenta darbība


02.08.2016 Tatjana Ždanoka: "Sankcijas tēmē uz Asadu, bet trāpa sīriešiem"


9. un 10. jūlijā Eiroparlamenta deputāti apmeklēja Sīrijas Arābu Republiku. Delegāciju veidoja Havjērs Kouso-Permujs (Spānija, Eiropas Apvienoto kreiso frakcija), Jana Tooma (Igaunija, Eiropas Liberāļu un demokrātu alianse) un Tatjana Ždanoka (Latvija, Zaļie/Eiropas Brīvā alianse).

103916  Lasīt tālāk

11.02.2014 Deputātu jautājums:Par Tradicionālo Eiropas nacionālo un lingvistisko minoritāšu un viņu valodu aizsardzību 2014.gada 09.janvāris


Kādēļ ES izvirza stingras prasības kandidātvalstīm, iekļaujot Kopenhāgenas kritērijos prasību ievērot minoritāšu tiesības, bet tai nav efektīvu instrumentu, ar kuriem uzraudzīt šo tiesību ievērošanu pēc tam, kad valstis ir pievienojušās ES?

8052  Lasīt tālāk

08.11.2012 Deputātu jautājums par Finansiālu atbalstu frīzu valodas teātrim (2011. gada 27. Jūnijs)


Nīderlandes valdība ir paziņojusi savu lēmumu pārtraukt finansiālā atbalsta sniegšanu vienīgajai profesionālajai teātra trupai, kura šajā dalībvalstī uzstājas frīzu valodā. Atbildi Komisijas vārdā sniedza Androulla Vassiliou

10232  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par Komisijas veiktais atpakaļuzņemšanas nolīgumu novērtējums (2011. gada 13. jūlijs)


Vai visas ES dalībvalstis jau ir transponējušas Atgriešanās direktīvu (2008/115/EK) savos tiesību aktos? Kuras dalībvalstis to ir paveikušas un kuras ne? Atbildi Komisijas vārdā sniedza Cecilia Malmström ( 2011. gada 24. Augusts)

10077  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par Latvijas "nepilsoņu" tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās(2011. gada 12. oktobris)


Vai Komisija piekrīt tam, ka demokrātijas deficīts Latvijā varētu liecināt par to, ka pastāv reāli draudi smagiem demokrātijas un cilvēktiesību, kā arī pamatbrīvību principu pārkāpumiem?

12472  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par Apcietināšanas apstākļus ES (2011. gada 27. oktobris)


Kādus ES mēroga pasākumus Komisija ir paredzējusi veikt, lai nodrošinātu cietumos ieslodzīto personu pamattiesību ievērošanu un lai panāktu brīvības atņemšanas apstākļu uzlabošanos dalībvalstīs?<

10112  Lasīt tālāk

07.11.2012 Deputātu jautājums par ES pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Cilvēktiesību tiesas reforma (2012. gada 8. februāris)


- Kādus pasākumus Komisija veiks, lai stiprinātu rīcību valstu līmenī un samazinātu Eiropas Cilvēktiesību tiesā atkārtoti iesniegtu pieteikumu lielo skaitu, un pēc tam veiktu turpmākus konkrētus pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu vienošanos par Eiropas Cilvēktiesību tiesas reformu?

11838  Lasīt tālāk

30.10.2012 Deputātu jautājums Temats: Biometriskās pases (2012. gada 6. marts)


Vai Komisija apsver iespēju atkārtoti izvērtēt noteikumus, ņemot vērā iespējamās problēmas vairākās dalībvalstīs? (Piemēram, tiek apgalvots, ka no 500 000 līdz 1 000 000 no 6,5 miljoniem biometrisko pasu, kas atrodas apritē Francijā, ir falsificētas

9652  Lasīt tālāk

30.10.2012 Deputātu jautājums par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas ziņojumu "Vidusjūrā zaudētās dzīvības - kas par to ir atbildīgs?" (2012. gada 12. aprīlis )


- Vai Komisija piekrīt ziņojumā izklāstītajam secinājumam (ņemot vērā zināmos faktus), ka abiem jūras flotes kuģiem, kuri atradās netālu no avarējušās laivas, vajadzēja rīkoties, lai glābtu laivā esošo cilvēku dzīvību? Kāds ir Komisijas viedoklis par to, ka divas dalībvalstis — Spānija un Itālija —, kuru jūras flotes kuģi bija netālu no attiecīgās laivas, nerīkojās, lai glābtu laivā esošo cilvēku dzīvību? Vai Komisija vēlas noskaidrot, kādēļ šīs abas dalībvalstis atturējās no rīcības? Ja tā to nevēlas darīt, kāpēc ne?

9288  Lasīt tālāk

30.10.2012 Tatjana Ždanoka jautājums par Pilsoņu iniciatīvas īstenošanu (2012. gada 10. maijs)


Vai Komisija varētu apstiprināt, ka visas dalībvalstis jau ir pieņēmušas un paziņojušas īpašos noteikumus, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 211/2011 īstenošanai, kā noteikts tās 21. pantā, jo īpaši noteikumus par vākšanas tiešsaistes sistēmām?

11391  Lasīt tālāk

30.10.2012 Deputātu jautājums.Temats: Eiropas prokurors, Eiropas apcietināšanas orderis un pirmstiesas apcietinājums (2012. gada 12. septembris)


Vairākās nesenās rezolūcijās, ko atbalstīja Verts/ALE grupa, Parlaments ir skaidri norādījis, ka atbalsta tieslietu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā, lai apkarotu krāpšanu saistībā ar ES finansējumu un organizēto noziedzību, it īpaši izveidojot Eiropas Prokuratūru

9087  Lasīt tālāk

01.02.2011 Deputātes Tatjanas Ždanoka rakstiskais jautājums par sociālo krīzi Latvijā (24.07.2009)


Kāpēc Eiropas Komisija ir atzinīgi vērtējusi pasākumus, kuru mērķis ir samazināt ienākumus lielai daļai iedzīvotāju, kuru ienākumi jau pašlaik ir zem nabadzības robežas?

14348  Lasīt tālāk

01.02.2011 4 eirodeputātu rakstiskās deklarācijas par sociālo tiesību aizsardzību, norisinoties cīņai pret ekonomikas krīzi, projekts (19.10.2009)


Nodrošināt to, lai jebkāda veida finansiālās palīdzības un pārējo stabilizācijas instrumentu neat&#294;emama da&#284;a būtu ar sociālo situāciju saistīti nosacījumi

14062  Lasīt tālāk

01.02.2011 Deputātes Tatjanas Zdanokas runa par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā (14.06.2010)


Es runāju to Eiropas Brīvās apvienības grupas deputātu vārdā, kas pārstāv reģionus un mazākumtautības. Es uzsveru, ka šī direktīva attiecas arī uz Eiropas Savienības neoficiālajām valodām. Tas nozīmē, ka dokumentā minētais rakstiskais un mutiskais tulkojums ir jānodrošina arī reģionālās un mazākumtautību valodās

13741  Lasīt tālāk

01.02.2011 Deputātes Tatjanas Ždanokas runa par datu aizsardzību migrācijas kontekstā (18.05.2010)


Mana politiskā grupa jau no paša sākuma ļoti piesardzīgi izturējās pret SIS II apstiprināšanu daudzo ar datu aizsardzību saistīto jautājumu dēļ. Nupat šķiet, ka garajai SIS II sāgai vēl ne tuvu nav pienācis gals. Mēs esam liecinieki termiņu kavējumiem un līdzekļu pārtēriņiem, bet mums nav pozitīvu rezultātu. Mums pat nav vienprātības testa rezultātu izvērtēšanas jautājumā

13868  Lasīt tālāk

22.09.2006 14.06.2006. Eiropas Parlamenta rezolūcija par nediskrimināciju un iespēju vienlīdzību visiem - pamatstratēģija (2005/2191 (INI))


Rezolūciju sagatavoja deputāte Tatjana Ždanoka

19004  Lasīt tālāk

10.01.2005 Green/EFA viedoklis par divu biometrisko datu ieviešanu personas identifikācijas dokumentos


Greens/EFA uzskata, ka Komisijas piedāvājums ieviest divus biometriskos identifikatorus nav pietiekami pamatots un izskaidrots attiecībā uz tādiem svarīgiem nosacījumiem kā proporcionalitāte starp indivīda tiesību apdraudējumu un panākto drošību.

20190  Lasīt tālāk

05.01.2005 Deputātes Tatjanas Ždanokas uzstāšanās par terorismu


Vakar ar klusuma brīdi mēs kopā pagodinājām Beslanā bojā gājušo piemiņu. Bet šodienas uzstāšanās mēs redzam dažādas konceptuālās pieejas notikušā vērtējumam

20281  Lasīt tālāk

05.01.2005 Deputātes Tatjanas Ždanokas uzstāšanās Eiropas Parlamentā (Par Turcijas iestāšanos ES)


Mana valsts, Latvija kļuva par ES dalībvalsti, neskatoties uz to faktu, ka Latvijas valdošā elite neatzina un neatzīst lingvistisko minoritāšu tiesības

20028  Lasīt tālāk