Galvenā lapa  -  Partija  -  Programmas


20.04.2019 Partijas Latvijas Krievu savienība PROGRAMMA 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām


PAR CITĀDU EIROPU! Mūsu mērķis — EIROPA VISĀM TAUTĀM, VISĀM VALODĀM! Katrai Eiropas Savienības tautai — tādu patstāvības līmeni, pēc kāda tā tiecas. Mums būtu jāpārveido Eirosavienība, lai tā no dalībvalstu valdību savienības pārtaptu par tautu, reģionu, autonomiju un kultūru savienību. Mazāk varas valdībām, vairāk — reģioniem un pašvaldībām.

592  Lasīt tālāk

24.08.2018 Partijas "Latvijas Krievu savienība" programma 13. Saeimas vēlēšanām


Latvijas Krievu savienība – tā ir partija, kas aizstāv Latvijas krievu kultūrlingvistiskās kopienas intereses. Partija LKS ir atvērta visiem labas gribas cilvēkiem, kuri ir gatavi cīnīties un uzvarēt cīņā par ikviena cilvēka tiesībām un pašcieņu. LKS mērķis ir panākt visu valsts iedzīvotāju līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas visiem, neatkarīgi no izcelsmes un dzimtās valodas. 13. Saeimas pilnvaru laikā neviena no nacionālo minoritāšu partijām neveidos Latvijas valdību, jo etniskās diskriminācijas sistēma to nepieļauj.

1713  Lasīt tālāk

28.10.2012 Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009. gads - programma


atram Latvijas iedzīvotājam – cilvēktiesības un sociālās garantijas! Katrai Eiropas Savienības dalībvalstij – iespēju saņemt taisnīgu palīdzību ekonomiskās krīzes pārvarēšanai! Katrai Eiropas tautai – tiesības lietot dzimto valodu un tiesības iegūt izglītību dzimtajā valodā!

5581  Lasīt tālāk

28.10.2012 Partijas "PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma 11. Saeimas vēlēšanām


Ārkārtas Saeimas vēlēšanas – tā ir vēsturiskā iespēja ievēlēt parlamentu, kas ar reāliem darbiem spēs attaisnot vēlētāju uzticību. Jaunajā Saeimā ir jābūt PCTVL frakcijai - bastionam bezkompromisa cīņai ar nacionāl-oligarhisko režīmu.

5875  Lasīt tālāk

18.05.2011 Programma 10. Saeimas vēlēšanām


8209  Lasīt tālāk

03.08.2006 Politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” PROGRAMMA LR 9. Saeimas velēšanām


14912  Lasīt tālāk

08.06.2006 PCTVL rīcības programma


Tika apstiprināta PCTVL konferencē 2006. g. 3. jūnijā. PCTVL ir cilvēka pašcieņas partija. Valstij ir jāciena katra cilvēka pašcieņa, jāgarantē neiejaukšanās privātajā dzīvē, jānodrošina valsts iedzīvotājiem tiesības saņemt un izplatīt objektīvu informāciju, kura būtu pietiekama apzinātu lēmumu pieņemšanai, gan izdarot politisko izvēli, gan risinot ekonomiskos, sociālos, kultūras un izglītības jautājumus. Valstij ir pienākums nodrošināt visu Latvijas iedzīvotāju grupu etniskās un kultūras identitātes saglabāšanu.

19723  Lasīt tālāk

17.01.2005 Аpvienības "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" programma Rēzeknes Domes vēlēšanām 2001. gadā


14120  Lasīt tālāk

13.01.2005 Apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Olaines Domes vēlēšanām 2001. g.


14163  Lasīt tālāk

10.01.2005 Partijas “Brīva Izvēle Tautu Eiropā” (BITE) programma


Partijas “Brīva Izvēle Tautu Eiropā” (turpmākā tekstā - BITE) programma balstās uz Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībā m vienotā Latvijā" politiskās platformas 8. Saeimas vēlēšanām. BITE uzņemas turpināt PCTVL vislabākās tradīcijas un plāno kļut par šīs apvienības locekli.

14339  Lasīt tālāk

22.12.2004 Apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma 2004. g. Eiropas Parlamenta vēlēšanām


Katram Latvijas iedzīvotājam – Eiropas tiesības un brīvības, algu un garantijas!
Latvijas tauta ir samaksājusi pārāk augstu cenu par iestāšanos Eiropas Savienībā.
PCTVL mērķis ir nodrošināt vienotajā Eiropā katram Latvijas iedzīvotājam cilvēka cienīgu dzīvi, atalgojumu un sociālās garantijas.

14071  Lasīt tālāk

22.12.2004 Apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma 7. Saeimas vēlēšanām 1998. g.


Latvijas sabiedrības pamatā jābūt: sociālai un ekonomiskai stabilitātei, cilvēktiesību konsekventai ievērošanai, cilvēka drošībai; saliedētai politiskai nācijai, kas uz demokrātijas un taisnīguma pamata apvienotu visus Latvijas cilvēkus neatkarīgi no viņu tautības; līdzsvarotai ārpolitikai, vērstai uz sadarbību ar valstīm gan Austrumos, gan Rietumos.

14333  Lasīt tālāk

28.10.2004 Partijas "Līdztiesība" programma


Partijas Līdztiesība mērķis – demokrātiskas un multikulturālas Latvijas Republikas efektīva attīstība divdesmit pirmā gadsimta Vienotās Eiropas sastāvā. Latvijas attīstībai jābūt vērstai uz katra valsts iedzīvotāja labklājības, kā arī pilsonisko, sociālo un ekonomisko tiesību nodrošināšanu.

14072  Lasīt tālāk

07.07.2004 Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Daugavpils Domes 2001. gada vēlēšanu programma


Sociālā solidaritāte, varas godīgums un pilsētas iedzīvotāju patriotisms - Daugavpils atdzimšanas pamats. Ja mūsu savienībai pievienosies vēlētāji, mums viss izdosies!

14157  Lasīt tālāk

07.07.2004 Politisko organizāciju apvienības“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” programma 8. Saeimas vēlēšanām 2002. g.


Mēs esam par efektīvu ekonomiku un taisnīgu sociālo politiku, sabiedrības integrāciju un konsekventu cilvēktiesību ievērošanu. Mēs sevi neesam kompromitējuši ar korupciju un dalību nelikumīgā privatizācijā. Mēs strādājam Rīgas un citu pašvaldību vadībā, risinot problēmas, ko labējās partijas ir uzkrājušas desmit gadu laikā.

14247  Lasīt tālāk

07.07.2004 Politisko organizāciju apvienības "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" programma Rīgas Domes vēlēšanām 2001. gadā


Mēs esam par solidaritāti sabiedrībā, vienādu attieksmi pret visiem pilsētas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas vai sociālās izcelsmes. Mēs esam par to, lai Rīgas domē tiktu ievēlēti godīgi cilvēki, kas grib strādāt visas tautas labā un nav sevi aptraipījuši nelikumīgos darījumos un privatizācijā. Mēs esam par visu Rīgas iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu. Mēs esam pret ierēdņu visatļautību: ierēdnis kalpo pilsētai, nevis pilsēta ierēdnim.

14039  Lasīt tālāk